Cena za pobyt a stravu činí 10.860 Kč měsíčně

Příspěvek na péči 

Klient hradí úhradu za péči v aktuální výši přiznaného příspěvku na péči, který pobírá.

Úhrada za pobyt, stravu a péči

Ubytování 210,- Kč 
Strava 152,- Kč 
Celkem 1 den 362,- Kč 
Celkem 1 měsíc (30 dní) 10.860,- Kč

 

Statutární město České BudějoviceTento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice